F.A.Q

Често поставени Прашања

Некои од најчестите прашања кои се поставуваат

 • Посетете го наредниот линк
  ltsecurityinc.com/downloads
  Пристиснете на копчето за Client Software
  Изберете ја опцијата за NVMS7000
  Одкако ќе се спушти, со десен клик се одбира опцијата Extract all
  Продолжете со чекорите за инсталација, илустрирани подолу
  Одкако ќе заврши инсталацијата отворете го софтверот
  Креирајте корисник и лозинка. Лозинката е многу важна, ве молиме не ја заборавајте
 • Одкако ќе го пуштите софтверот. Одберете го рекордерот во долниот прозорец и притиснете add to client
  Потоа на новоотворениот порзорец це додаваат потребните параметри. Се корисат корисникот и лозинката од рекордерот
  Со притискање на копчето add, треба да се појави порака за успешно додавање.
  После додавање на рекордерот, во панелот control panel се одбира Main View.
  За да се пуштат камерите во живото, се притиска на новокреираната папка со двоен клик.

Tехничка поддршка

kosta@videoalarm.com.mk

Поддршка за контрола на пристап

igor@videoalarm.com.mk

CCTV и IT поддршка

support@videalarm.com.mk

E-mail за останата поддршка