VA

RUNNER 8/16 (samo Centrala )

16 зони контролен панел, 4 излези, 2 партиции, дојава на 8 тел. броеви, меморија до 125 настани, трафо и тампер.