UNIPOS

DB 8000

"DB 8000 База за конвенционален детектор на пожар Standard base"