CROW

Serenity™ Alarm

Централа со 32 безжични зони и 2 жичани зони. Подржува до 4 партиции. Вграден LCD дисплеј и поддршка за безжична тастатура. Вграден безжичен трансивер, TCP/IP модул, RFID читач, вграден интерфон, можности за Smart Home, дојава за мониторинг, СМС, веб и мобилни апликации, телефонска дојава и др.