SAT. HOME 4D SAT. HOME 5

BSM

4 зони контролен панел и LED тастатура 4 зони контролен панел, сирена и 4 далечински.

Serenity™ Alarm

CROW

Централа со 32 безжични зони и 2 жичани зони. Подржува до 4 партиции. Вграден LCD дисплеј

RUNNER 8/16 (samo Centrala )

VA

16 зони контролен панел, 4 излези, 2 партиции, дојава на 8 тел. броеви, меморија до 125 на

ELITE 64

CROW

Elite 64 контролен панел

ELITE 32 exp

CROW

Elite 32 експандер со 32 зони со кутија.

ELITE LCD

CROW

LCD тастатура за ELITE 64