D-LINK USB

CROW

Интерфејс за програмирање на CROW централи

TELESTAR5000

VA

Сирена надворешна, двојно оклопена со флешер и акумулатор.

PSB SR1

BSM

Борд плочка за сирена.

HS 5000

BSM

Сирена надворешна, двојно оклопена со флешер и опција за акумулатор.

WP 7Ah

VA

Акумулатор 7Ah/ 12V

WP 4Ah

VA

Акумулатор 4 Ah/ 12V

WP 1,2Ah

VA

Акумулатор 1,2Ah/12V

ELITE 64

CROW

Elite 64 контролен панел

ELITE 32 exp

CROW

Elite 32 експандер со 32 зони со кутија.

ELITE LCD

CROW

LCD тастатура за ELITE 64

TCP/IP -LINK IP MODUL RUNNER

CROW

TCP/IP LINK CROW Модул TCP/IP Модул за Runner

CS 47 LINK BD

CROW

CROW GSM модул

EA 5820

ELCRON

Димно оптички ПП детектор 10-35V за 60m2

EA 5810

ELCRON

Димно оптички ПП детектор на 9v Батерија

EA 1800-4

ELCRON

Димно оптички ПП детектор 12V со реле

FW-SMK PP

CROW

Безжичен ПП оптички детектор

D4

BSM

Бирач зателефонска дојава на 7 телефоснки броеви со говорни пораки. Telefonski javuva~

VOICE BOARD

CROW

Говорен модул до 90 сек. до 20 пораки

DTMF bord

CROW

DTMF плочка - команден модул

CSB 60

CROW

MIKROWAWE Бим детектор 60m

CSB 200

CROW

MIKROWAWE Бим детектор 200m

PB-150HD

CROW

150/450 m Quad Bim бим детектор ( 450m внатре )

HELP 5D

BSM

2 канален приемник со 2 далечински

HELP 6

BSM

4 канален приемник со 2 далечински